Ung og digital – forebygging mot hatytringer og radikalisering på nett

 
Foto: flickr.com
Hva kan gjøres for å forebygge hatytringer og radikalisering på nett?

Et av tiltakene i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme er å styrke arbeidet mot hatytringer og radikalisering på internett. Medietilsynet Trygg Bruk vil derfor i samarbeid med Kripos, Redd barna og IKT‐Norge gjennomføre årets konferanse Ung og digital – om radikalisering og hatefulle ytringer på nett.

Konferansen har som mål å invitere ungdoms‐ og elevorganisasjoner, offentlige og private institusjoner, ideelle organisasjoner, fagmiljøer og kommersielle aktører til dialog og samarbeid om informasjon og tiltak.

Les mer om konferansen.