Reporterne og ‘de der nede’

Hvilke utfordringer møter journalister som skal formidle stoff fra en 'ikke-vestlig' virkelighet? Blir rapporteringen preget av en nedlatende tradisjon som dominerte forholdet mellom 'vi' og 'dem' i kolonitiden og fortsatte med misjon og utviklingshjelp?

Førsteamanuensis Elisabeth Eide,
som forsvarer sin avhandling “‘Down there’ and ‘Up here’” ved Universitetet
i Oslo 23.11, avdekker gjennom studier av en rekke reportasjer i
A-magasinet, ulike maktstrukturer i framstillingen av ‘de andre, der
nede’. Elementer av dette finnes også i moderne ‘innvandrerreportasjer’.

Studien viser også andre måter å formidle møter med ‘de andre’ på,
der likeverd mellom mennesker får mer plass, og der møter med det og de
‘ikke-vestlige’ stimulerer reporterne til å se seg selv og den kulturen de
kommer fra, med nye øyne. Noen ganger viskes også skillene mellom ‘vi’ og
‘de andre’ nesten bort, ved at begge parter går inn i ‘et tredje rom’ med
en atmosfære av likeverd og gjensidig påvirkning.
Studien viser at sjanger betyr mye. Der nyhetskonvensjoner fører til sterk
vekt på konflikt, brudd og det som skiller ‘oss’ fra ‘dem’, åpner
featurereportasjen mer for alternativ tilnærming og likeverdige
framstillinger.

En viktig konklusjon er at reportere som vil utvikle det journalistiske
arbeidet på tvers av grenser og kulturer kan ha glede av en strategi som
kombinerer forsvar og utvikling av bestemte sjangre med profesjonell
selvrefleksjon.