Frivilligheten – veien til et inkluderende lokalsamfunn

KS og Frivillighet Norge arrangerer mandag 30.mai 2016 en dagskonferanse i Oslo «Frivilligheten – veien til et inkluderende lokalsamfunn».

Formålet med konferansen er å dele erfaringer og å inspirere kommunene og frivilligheten til hvordan man kan samarbeide for å integrere flyktningene som skal bosettes i norske lokalsamfunn.

Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for de landene de reiser til. Men flyktningene er også en stor ressurs og kan være en berikelse for lokalsamfunnet de kommer til. Dersom kommunene sammen med frivilligheten lykkes med å inkludere flytningene i lokalsamfunnet, så vil overgangen til det norske samfunnet gå raskere og flyktningene blir fortere en del av det norske samfunnet.

Målgruppe for konferansen er politiske- og administrative ledere i kommunesektoren, valgte- og administrative ledere i frivillig sektor, ansatte i flyktningetjenesten, i voksenopplæringen, i kultursektoren, i frivilligsentraler og andre som har behov for inspirasjon.

På konferansen vil vi vise frem ulike typer frivillighet, hvordan de frivillige organisasjonene samarbeider og hvordan de samhandler med kommunen.

Formidlingsmål: Eksempler med overføringsverdi, verktøy/virkemidler
Arrangør: KS, Kulturdepartementet og Frivillighet Norge
Mer info