Hvordan vi kan synliggjøre og bruke innvandreres kompetanse på en mer helhetlig måte

Møtet vil presentere eksempler på god praksis bla. når det gjelder bruk av innvandreres kompetanse i Norge og hvordan arbeidsplassen kan brukes som læringsarena som grunnlag for utarbeiding av politikk på feltet.

Møtet vil presentere eksempler på god praksis bla. når det gjelder bruk av innvandreres kompetanse i Norge og hvordan arbeidsplassen kan brukes som læringsarena som grunnlag for utarbeiding av politikk på feltet.