Hvordan vi kan synliggjøre og bruke innvandreres kompetanse på en mer helhetlig måte

0Shares

Møtet vil presentere eksempler på god praksis bla. når det gjelder bruk av innvandreres kompetanse i Norge og hvordan arbeidsplassen kan brukes som læringsarena som grunnlag for utarbeiding av politikk på feltet.