Muslimsk studentersamfunn inviterer til seminar

0Shares

Temaer er:

1. “Viktigheten av Da’awa” ved Shaikh Ahmed Mofti fra Sverige.

2. “Human rights of a Muslim upon Muslims and non Muslims” with Shaikh Abd
ur Rehman fromEngland.

-Anledning til å stille spørsmål.

-Stand fra forskjellige moskeer og
organisasjoner.

Alle er hjertelig velkomne!