Fagbok til debatt: Knut Kjeldstadli (red.) Norsk innvandringshistorie

0Shares

Kommers, fag, sosialisering og kultur i ett, og sikkert av interesse
for flere av oss:

Norsk innvandringshistorie
FAGforeningen (Bokklubben Dagens Bøkers debattforum) lader opp til
valget med innvandringsdebatt.
Storverket Norsk innvandringshistorie lanseres i slutten av august.
FAGforeningen undersøker om det bringer noe nytt til torgs og lader
opp til valget med en heftig innvandringsdebatt.
Fagbok til debatt: Knut Kjeldstadli (red.) Norsk innvandringshistorie

Deltakere:

Knut Kjeldstadli, professor i historie ved UiO

* Erling Lae, historiker og byrådsleder

* Unni Wikan, professor i sosialantropologi, forfatter av For ærens skyld – Fadime til ettertanke

Debattleder: Erling Fossen