Seminar om norsk innvandringspolitisk debatt

0Shares

Institusjonen Fritt Ord inviterer til foredrag og debatt i Uranienborgveien 2, Oslo

Elisabeth Eide, journalist, forfatter og førsteamanuensis, Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo

Anniken Hagelund, sosiolog og forsker, Institutt for samfunnsforskning

Debattklimaet for innvandrings- og integreringsspørsmål har endret seg de siste årene. Integreringspolitikken er av mange blitt erklært mislykket, og det snakkes høyt om å stille strengere krav om tilpasning til det norske samfunnet. Debatten har vært moralistisk og politikken snillistisk, hevder kritikerne. Anniken Hagelund reflekterer over betydningen av moralsk retorikk i norsk innvandringspolitikk. Hva betyr det når innvandringspolitikk blir til et spørsmål om anstendighet? Elisabeth Eide diskuterer medienes rolle i debatten. Mediedekningen av spørsmålene er konflikt- og problemorientert. Den bidrar ofte til å forsterke skillet mellom “oss” og “de andre”. I hvilken grad er dekningen et oppgjør med den tidligere kanskje unyanserte entusiasmen for “de nye minoritetene”?

Medarrangører:

Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo

Institutt for samfunnsforskning