Pakistansk Studentersamfunn (PSS) arrangerer motivasjonsseminar 2004

0Shares

Motivasjonsseminaret har opp gjennom årene opplevd en markant økning i deltakelse og medieomtale.

Motivasjonsseminaret byr på innlegg fra forskjellige

utdanningsinstitusjoner, noe som skal gi innblikk i hvordan studentlivet på universiteter og høyskoler er. Elever fra videregående skole får veiledning fra studenter som allerede er i systemet og tar høyere utdanning. Det blir holdt foredrag og innlegg om de forskjellige utdanningsinstitusjonene der bl.a. opptaksvilkår, studietilbud blir beskrevet.

Årets Motivasjonsseminar blir blant andre gjestet av justisminister Odd Einar Dørum, finansminister Per Kristian Foss, rektor ved Universitetet i Oslo, Arild Underdal og rektor ved Høgskolen i Oslo, Per Lilleengen

Gratis inngang.