Koranen

0Shares

I den anledning hadde vi i seminarkomiteen tenkt å ha en utstilling av Koranen, oversatt på forskjellige språk. Derfor er vi ute etter folk som kan skaffe Koranen eller selv har Koranen på et språk som f.eks. kinesisk, tysk, gresk eller hva som helst annet! 🙂

Litt info om seminaret:

***********************

Søndag 25. april, kl. 1200

Universitetet Blindern, Sophus Lies auditorium.

Temaer:

*******

1. Autentication of Qur’an by Dr. Abdus Samie from England

2. How to understand Qur’an by Dr. Abdus Samie from England

3. Plikter overfor Koranen ved Saleem R. Ahmed fra Norway

4. Viktigheten av Koranen og Sunnah ved Shaikh Ahmed Mofti fra Sverige

Mer info og hele programmet kommer snart inshaAllah!

Vennligst ta kontakt!

[email protected]