Juss-Buss’ Asylprosjekt

0Shares

JURK er et uavhengig rettshjelps- og likestillingstiltak som arbeider for å bekjempe kvinneundertrykking og for å bedre kvinners rettsstilling.


Asylprosjektet er nå et samarbeid mellom JURK, Juss-Buss, Norsk Folkehjelp (som driftsoperatør av flere asylmottak i Norge) og Krisesentersekretariatet. Arbeidet med prosjektet bygger på JURKs og Juss-Buss’ generelle rettsopplysningsarbeid, samt vår erfaring fra veiledning i konkrete rettsspørsmål. Både JURK og Juss-Buss har mye erfaring fra tidligere prosjekter. Et eksempel er Skoleprosjektet, hvor JURK informerer kvinnelige elever i norskopplæringsklasser om kvinners rettigheter i Norge.