Myter om integrasjon

0Shares

Representerer innvandrerkvinner en ny underklasse i arbeidslivet?

Hvor viktig er språket for innvandreres deltagelse i arbeidslivet?

Ragnhild Sollund disputerte for doktorgraden høsten 2003 med

avhandlingen Rammer, rom og mobilitet. Innvandrerkvinners arbeidsliv.

Nå foreligger avhandlingen i bokform. Institutt for samfunnsforskning inviterer i denne anledning til debatt.

Hovedinnleder

* Ragnhild Sollund

Kommentarer ved

* Ottar Brox

* May-Len Skilbrei

* Ragnar Næss

Etter de inviterte innleggene serveres pizza. Deretter slippes debatten

løs.

Alle er velkommen!

Fint om du gir beskjed om du kommer til:

[email protected]