Mediebruk blant etniske grupper i Norge

0Shares

I de senere år har Norge etablert seg som en av nasjonene i Europa med størst innvandring, spesielt fra ikke-vestlige land. Videre er det slik at innvandrerne kan ha annen mediebruk enn resten av befolkningen. I en artikkel i bransjebladet ”Analysen” (nr. 4/2002) ble en slik sammenheng mellom økningen av de med innvandrerbakgrunn og endringer i mediebruken sannsynliggjort. Økt innvandring kan dermed påvirke bruk av norske medier samlet sett blant den norske befolkningen, spesielt i geografiske områder med høy andel innvandrere. Alle norske medier må forholde seg til denne virkeligheten, spesielt kan dette endre forutsetningene for lokalmedier i enkelte områder. Alle norske medier har derfor nytte av å vite mer om mediebruk blant etniske grupper i Norge.


Det ble søkt og innvilget støtte til videre utredninger om forskjeller i mediebruken blant etniske grupper fra Rådet for anvendt medieforskning. TNS Gallup ved forskningssjef Knut-Arne Futsæter og Terje Løvold Berstad var ansvarlig for søknaden på vegne av NRK ved Sissel Lund og Mediebedriftenes Landsforening ved Helge Holbæk-Hanssen.Onsdag 25. august 2004, kl 10.30, vil TNS Gallup AS presenterer resultatene. Sted: i TNS Gallup sine lokaler i Storgata 33A, Oslo. Pris per deltaker tilknyttet akademia, MBL eller NRK kr. 450,- (ekskl mva.). Andre kr. 950,-(ekskl mva.).


Her vil man få svar på hvor mye tid innvandrere bruker på medier, hvilke medier de benytter og forskjeller mellom innvandrergrupper. Vi vil dessuten gi vår tolking av hvilken konsekvens dette generelt har på mediemarkedet. Det vil også være mulighet for bestilling av første utkast av den trykte rapporten.


Påmelding per e-post innen 1. juni 2004: [email protected] .

Vennligst oppgi: Navn på deltaker, firmanavn og org.nr., postadresse


Spørsmål rettes til Terje Løvold Berstad, telefon 23 29 17 15, mobil 92 202 808 eller bruk ovennevnte e-postadresse.