Tilbud ved Rosenhof voksenpopplæringssenter høsten 2004

0Shares

Deltakere : Fra bydel: sysselsettingsansvarlig/ flyktningkontakt/programoppfølger

Fra Aetat : Aetat Intro/ Aetat – lokal

Fra Rosenhof : inntakskontoret, avdelingsledere, inspektører og rådgivere

Tema : Tilbud ved Rosenhof voksenpopplæringssenter høsten 2004

· Hvem får og hvem får ikke gratis norskopplæring fra august 2004

· Søknadsprosess og inntaksvurdering

· Nytt om tilbudet ved Rosenhof sentralt og lokalt :

Migranorsk

Yrkesrettede tilbud for kommunalt tilsatte

Temakurs

Heldagskurs

Norsk med praksisplass med mer..

· Rådgivning

Vennligst meld i fra om hvor mange som deltar innen 14. juni 2004

([email protected]) Telefon 22 38 77 71 eller fax 22 38 77 80.