Konfereanse: Verdiskaping og kulturelt mangfold

Litt om konferansen…

Innledere blant annet fra Canada, Storbritannia,

Sverige og Norge

14 foredrag i plenum, to parallellsesjoner med fem

tema i hver

Fremstående representanter fra næringsliv, forsking,

politikk og forvaltning deltar

Åpning ved statsråd Erna Solberg og Canadas

ambassadør i Norge, Shirley Wolff Serafini

Generell målgruppe:

Alle som arbeider med og blant innvandrere

og deres etterkommere

Spesiell målgruppe:

Ansatte i offenlig sektor

Arrangementssted:

Det nye internasjonale kultursenteret på Union

Scene, Drammen. (Åpnes i februar 2005)

Programmet presenteres om få uker. Sett av dagene!

Mer info:

Arve Vannebo

Prosjektleder

Internasjonalt Kultursenter

Drammen kommune

Tlf 32 806408

Mob 91803492