Utlysning av midler for forskning innen prosjektet kvener og skogfinner i fortid og nåtid

0Shares

SØKNADSFRIST 15. MAI 2005


Norges forskningsråd har gitt Universitetet i Tromsø ansvar for administrering av forskning innnfor kvenske forhold for perioden 2003-2007. Det er gitt en bevilgning på kr 1,5 mill. per år til det tverrvitenskapelige prosjektet Kvener og skogfinner i fortid og nåtid — identitetsforvaltning og strategier. Prosjektet har tidligere utlyst midler i vårsemester 2003 og 2004 og innvilget midler til flere prosjekter, se nærmere http://www.hum.uit.no/kvenskforskning.


Programmets hovedfokus er på spørsmål om hvordan minoritetene har uttrykt seg som minoritetsgruppe i fortid og nåtid, sett i forhold til samfunnets og myndighetenes identifikasjon av minoritetene. Prosjekter innen alle aktuelle disipliner i minoritetsforskning kan søke midler gjennom prosjektet, f.eks. litteraturvitenskap, kulturforskning, språkvitenskap, historie, samfunnsvitenskap, arkeologi og museumsfag.


Til nå har prosjektet finansiert dr.gradsstipendier, hovedfags-/mastergradsstipendier, nettverkstiltak og seminarer.


Inneværende år utlyses midler til

– studentstipend for mastergrad

– midler til forskning, dokumentasjon og forskningsformidling ved muséene

– midler til nettverks- og arrangementstiltak knyttet til forskningsprosjekter, herunder studiereiser

Prosjektperioden blir avsluttet 2007.


For studentstipend gjelder følgende:

Stipend kan søkes for inntil 2 år. Studentstipend utgjør for tida kr. 90 000 pr årsverk. Det kreves oppnådd cand.mag.-grad/bachelorgrad eller tilsvarende. Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse for hvert enkelt hovedfags-/mastergradsarbeid.


Studentstipendier søkes av institusjonen på vegne av en eller flere studenter. En uttalelse der veileder vurderer prosjekt og kvalifikasjoner, skal legges ved søknaden.


Søknadsskjema fås ved henvendelse til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø. Det er også lagt ut på fakultetets hjemmeside sammen med veiledning, se følgende adresse: http://www.hum.uit.no/kvenskforskning


Søknadene sendes til samme adresse og merkes “Kvener og skogfinner i fortid og nåtid”.


Nærmere opplysninger v/professor Anna-Riitta Lindgren, tlf. 776 46 745, professor Einar Niemi, tlf. 776 44 357, eller førstekonsulent Anne Kjøsnes, tlf. 776 45 629.


Søknadsfristen er den 15. mai 2005.