Motivasjonsseminaret ”Kunnskapens århundre”

0Shares

Motivasjonsseminaret har blitt en av PSS’ fremste tradisjoner, med en aktiv deltagelse på over 1000 mennesker. På seminaret blir det holdt foredrag fra forskjellige utdanningsinstitusjoner som gir et innblikk i hvordan studentlivet er og en oversikt over hvordan den yrkesmessige utdanningen er lagt opp. Selve programmet vil bli to-språklig (norsk/urdu). Det vil også være stands fra forskjellig institusjoner, hvor det blir gitt utfyllende informasjon og man kan stille spørsmål.

PSS er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som blir drevet av høgskole- og universitetsstudenter. Det er den eneste studentpolitiske organisasjonen som jobber spesifikt for pakistanske studenter og elever, og er opprettet med det formål å skape en positiv holdning til utdanning ved å motivere til å ta høyere utdanning. Vi ønsker at fremtidens pakistanere skal være kjent i de akademiske og profesjonelle kretser i den offentlige og private sfæren.

PSS’ visjon er også å kunne formidle til nordmenn, såvel som pakistanere, de positive verdiene ved Norges største minoritetsgruppe. Gjennom å stå samlet ønsker vi studenter å kunne bidra til et tolerant og forståelsesfullt samfunn.

På vegne av PSS-styret ønskes du velkommen! For ytterligere informasjon besøk våre nettsider på: http://foreninger.uio.no/pss

Urooj Mustafa

Pakistansk studentersamfunn