UDIs vårkonferanse 2005

0Shares

Flere kjente foredragsholdere fra inn- og utland vil søke svar på spørsmål som: Hva går Haag programmet går ut på? Hvilke konsekvenser får programmet for politikken for Norge? Bør Norge følge i samme retning? Hvilke muligheter har Norge for å påvirke EUs politikk på dette feltet?

Haag-programmet ble vedtatt av EU, november 2004. Det femårige arbeidsprogrammet legger rammene for videreutviklingen av EU-samarbeidet på asyl- og innvandringsfeltet. Programmet er relevant for Norge som medlem av Schengenområdet, men som ikke-medlem av EU står vi utenfor diskusjonen om utformingen av programmet. UDIs vårkonferanse vil sette fokus følgende elementer i Haag-programmet:


  1. Etablering av felles asylprosedyrer og lik status i hele EU for personer som blir innvilget asyl eller beskyttelse
  2. Muligheten for å etablere felles saksbehandling av asylsøknader, og mulighetene for å behandle saker utenfor EUs territorium
  3. Bekjempelse av terrorisme og bedring av grensekontrollen til Schengen-området. For å sikre dette arbeider EU for å innføre sikrere reisedokumenter med biometriske kjennetegn.
  4. Utviklingen av visumsamarbeidetNoen av foredragsholderne er: Sandra Pratt fra EU–kommisjonens enhet for immigrasjon og asyl. Hun vil blant annet gi en oversikt over Haag-programmet og legge frem EUs politikk på asyl- og immigrasjonsfeltet. Trygve G. Nordby, direktør i Utlendingsdirektoratet, vil holde åpningsforedraget. Fred-Olav Sørensen, Migrasjonsråd i den norske EU-delegasjonen, vil fortelle om hvordan Norge kan påvirke politikken i EU. Dr. juris og spesialrådgiver Vigdis Vevstad vil se på konsekvenser EUs politikk kan få for Norge. Cathrin Bretzeg, statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet vil legge frem regjeringens holdning til politikken i Haag-programmet.

Målgruppe

Målgruppe for konferansen er politikere, berørte forvaltningsorganer, forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner og andre interesserte parter.

Påmelding

Innen tirsdag 12. april. Send påmelding på e-post: [email protected] Vi forbeholder oss retten til å begrense antall deltakere.

Generell informasjon

Tidspunkt: Tirsdag 26. april 2005 kl 08.30 – 15.30

Sted: Radisson SAS Plaza Hotell – Oslo

Konferansen er gratis. Det vil bli servert enkel lunsj. Utlendingsdirektoratet har ikke anledning til å dekke deltakernes reiseutgifter.