Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse

Nasjonal konferanse markerer gjennomføringen av regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

Arbeidet har vært et samarbeid mellom seks departementer og på konferansen vil deltagerne få innsikt i de viktigste erfaringene fra innsatsen mot kjønnslemlestelse som er gjort i perioden 2001-2004.Det vil være internasjonale innledere slik at man også se sammenhengene mellom nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Arr: Barne- og Familiedepartementet.


Fristen for påmelding er 20. april 2005.

Påmelding og eventuelle spørsmål: Kari Hamnes tlf 23 20 23 80.

http://odin.dep.no/bfd/norsk/tema/voldogovergrep/kjonnslemlestelse/bn.html