Grip de internasjonale mulighetene!

0Shares


Hva er UNG i Europa-programmet?


UNG i Europa-programmet gir blant annet økonomisk støtte til utvekslingsprosjekter mellom ungdom i Norge og i det øvrige Europa. UNG i Europa er åpent for all ungdom mellom 15-25 år, samt voksne ledere.


Vi som jobber ved programmet ønsker at flere ungdomsgrupper med minoritetsbakgrunn skal benytte seg av denne flotte muligheten til å bli kjent med ungdom fra andre europeiske land, til å knytte kontakter og lage sine egne spennende prosjekter over de europeiske landegrensene.


Vi inviterer derfor ungdom samt lag, foreninger og organisasjoner som organiserer ungdom med minoritetsbakgrunn til et informasjonsmøte om programmet. Her får dere anledning til å bli kjent med programmet og til å se hva vi og programmet kan tilby dere.


Møtet holdes torsdag 23 juni klokken 15:00-20:00. i Bufdir (Barne, ungdoms- og familiedirektoratet) sine lokaler i Universitetsgaten 7, 6 etg.


Påmeldingsfrist: torsdag 16 juni. Påmelding og nærmere informasjon rettes til Helene Vedeld ved UNG i Europa, enten på e-post: [email protected] , eller på direkte telefon 24 04 41 64.


Program for møtet sendes ut til alle interesserte snarest etter påmeldingsfristen.


Vedlagt en brosjyre om UNG i Europa og de forskjellige tiltak og aktiviteter man kan søke støtte om.Vi ved UNG i Europa ønsker alle hjertelig velkommen!