Slik finner du en sommerjobb!

Dersom du vil ha “drømmesommerjobben” i sommer, bør du begynne å sende søknad allerede nå!

Nesten alle bedrifter trenger ekstra folk på sommeren. Vær kreativ og ring rundt til bedrifter du kan tenke deg å jobbe for. Joggesko, aviser, telefon og NAVs hjemmeside er gode arbeidsredskaper i jakten på sommerjobb. Gå til bedrifter der du bor og andre steder. Mange kan trenge hjelp med å ta telefonen, rydde kartotek, på lageret, vaske gulv, vinduer, klippe gresset; kort sagt alt mulig. Bare fantasien setter grenser.

Hvis du sender en søknad allerede nå, er sjansen for at du får den, mye større! Husk at sommerjobb er en fin måte å få en fot innenfor bransjen du kunne tenke deg å jobbe innen på et senere tidspunkt.

www.nav.no  
www.finn.no  (skriv «ferie», «sommer»  eller «sesong» i fritekstsøket)
www.sommerjobb.no  
www.nordjobb.net  
(morsomme sommerjobber i Norden)

De aller fleste arbeidsplasser krever at du sender inn en skriftlig søknad. For å få jobb, bør du ha en god søknad. Husk å skrive om dine gode egenskaper slik at arbeidsgiver blir nysgjerrig på deg. På Unginfo har vi eksempel på jobbsøknad og CV som du kan få med deg. Du kan også sitte her og skrive og få råd underveis dersom du ønsker det.

Rettigheter i arbeidslivet
Når du har sommerjobb, har du mange rettigheter som arbeidstaker. Her kommer noen av de viktigste:

Arbeidskontrakt: Du har krav på skriftlig arbeidskontrakt. Se mer om dette lenger ned. Du har krav på opplæring, og den tiden du bruker på opplæring skal være lønnet med vanlig timebetaling.

Overtidsarbeid: Jobber du mer enn 40 timer i uka, skal du ha overtidsbetaling. Overtidstillegget skal være på minst 40 %. Er du under 18 år kan ingen pålegge deg overtidsarbeid eller nattarbeid.

Feriepenger: Du har krav på feriepenger uansett hva du tjener. Feriepengene skal være 10,2 % av lønnen og skal komme i tillegg til lønnen.

Oppsigelse: Blir du sagt opp fra jobben, skal du ha en skriftlig oppsigelse som er saklig begrunnet. Sier du selv opp, må dette også gjøres skriftlig. Oppsigelsestiden er en måned hvis ikke dere har avtalt noe annet. Oppsigelsestiden begynner å løpe fra den 1. i påfølgende måned.