Open Scene ikke vellykket

0Shares

Turid Birkelands Kunstnermelding fastslo behovet for å integrere kunstnere med flerkulturell bakgrunn i de norske kunstinstitusjonene. Dette ble utgangspunktet for Open Scene.

Det ble bevilget en million kroner til prosjektet som ble avsluttet i november 2000.

Nå har professor i sosialantropologi, Odd Are Berkaak evaluert Open Scene for Norsk Kulturråd, evalueringen ble lagt ut på Kulturrådets nettsider.

Allerede etter en rask gjennomgang er konklusjonen entydig: Open Scene ble ikke et vellykket prosjekt.

Ingen av informantene har karakterisert Open Scene som en uforbeholden suksess, skriver Berkaak.

Han skriver i evalueringen: “Det er imidlertid viktig å presisere at slik utestengelse av en kategori mennesker fra et sosialt felt ikke nødvendigvis har med individuelle holdninger å gjøre. Det finnes ikke noe grunnlag for å hevde at teaterverdenen er mer rasistisk enn andre utsnitt av befolkningen. Derimot har jeg forsøkt å vise at den relativiseringen av kulturforskjeller som ligger til grunn for en flerkulturell ideologi, kommer i konflikt med en rendyrket, klassisk vestlig kunstforståelse.”

Les hele rapporten:

Odd Are Berkaak: Fri for fremmede. En evaluering av signalprosjekt Open Scene, 2002.