Bli med du også!

Minoritetsungdom deltar mindre i organisasjonslivet enn etnisk norsk ungdom. Men det finnes noen unntak. Kamile Gürsel har vært aktiv siden hun var 13 år. Nå er hun 18 år og mer aktiv enn noen sinne.

– Jeg ble med i Norges Tyrkiske Ungdomsforening (NTGD) da jeg var 13 år fordi faren min meldte meg inn. Han er aktiv i samfunnet så jeg er nok litt smittet av ham. Fordi jeg har danset tyrkisk folkedans, har jeg et stort tyrkisk nettverk.
Det kom til nytte da jeg engasjerte meg i å danne et NTGD-lag for de under 18 år, Juniors. Etter noen år som leder av Juniors, kom jeg med i Oslolaget og ble leder der da jeg var 15 år. Det var tidlig, men siden Oslo fungerer mye sammen med sentralstyret, gjorde det jobben lettere for meg. For to år siden kom jeg inn i sentralstyret i NTGD. Samtidig som jeg ble leder for Oslolaget, ble jeg med i MinUng og i mars i år kom jeg inn i AU i BURO. Jeg er ganske aktiv kan du si! Foreldrene mine har ikke vært skeptiske til at jeg er med i organisasjoner før nå. Ikke fordi de er skeptiske til organisasjoner, men fordi jeg er med på så mye. Faren min hadde kunnskaper om organisasjonslivet og kjente de som startet om NTGD.

Hvorfor tror du så få minoritetsungdom er med i organisasjoner?

– Minoritetsungdom engasjerer seg først og fremst i minoritetsorganisasjoner. Ikke alle etniske grupper har ungdomsstyrte organisasjoner selv om det begynner å bli flere av dem. Jeg tror flere vil engasjere seg etter hvert. Minoritetsungdom har norske venner som heller ikke er med i organisasjoner, så de blir ofte ikke engasjerte før de kommer på videregående eller universitetet. Ta tyrkiske ungdommer for eksempel. Det er vanskelig å engasjere dem i møter, men det er lett å få dem med på sosiale ting som å spise sammen, fester osv.
Det tradisjonelle norske møtesystemet har ikke appellert til oss før nå, men nå begynner de å komme på møter for å diskutere. Kanskje fordi de var for unge før? Mange er 17-18 år nå og har lyst til å bidra. Lite kunnskaper om organisasjonsdrift gjør at de ikke engasjerer seg i tradisjonelle organisasjoner. Det er i ferd med å snu. Det handler ikke om manglende interesse, men om å vende seg til arbeidsmetodene. Den potensielle gruppen vokser. Det kommer snart en boom med minoritetsungdom. De blir mer modne og synes det er viktig å engasjere seg i samfunnet.

Har du noen råd til de som vil engasjere seg?

– Mitt råd til minoritetsungdom er: Engasjer dere! Dra på møter og aktiviteter, snakk med lederne, bli kjent og bli med. Og til organisasjonene: Ikke vent på at minoritetsungdom skal kontakte dere. Ta kontakt med minoritetsorganisasjoner. Vi kan hjelpe dere, vi vet hvordan minoritetsungdom tenker. Fokuser på den gruppen med minoritetsungdom som kommer nå!