OXLO-prisen 2007 til Radio Latin-Amerika

Prisen ble overrakt av ordfører Fabian Stang på FNs Toleransedag den 16. november.

– Prisen er en anerkjennelse for flere års innsats og engasjement for en åpen offentlig dialog som har bidratt større mellommenneskelig forståelse og toleranse. Radio Latin-Amerika har et bredt nedslagsfelt og tar opp temaer som opptar mange mennesker i Oslo. Gjennom sine sendinger gir de ikke bare stemme til den spanskspråklige delen av minoritetsbefolkningen. Radio Latin-Amerika har et flerspråklig siktemål, med programmer på både portugisisk, engelsk og norsk, heter det i følge juryen.

Videre heter det:

«Gjennom sitt mangeårige virke har Radio Latin-Amerika også vært et viktig forbilde for andre minoritetsgrupper i Oslo. Gjennom sitt opplysningsarbeid bidrar Radio Latin-Amerika både til å styrke kulturelle og språklige minoriteters forståelse av norsk språk og samfunnsliv, og til å løfte frem byens mangfold som en positiv ressurs. I denne sammenhengen vil komiteen særlig trekke frem det vellykkede informasjons- og mobiliseringsarbeidet som ble gjennomført ved årets kommunevalg for å få de forskjellige minoritetsgruppene frem til valgurnene. I samarbeid med Rådet for innvandrerorganisasjoner gjennomførte de en bred og vellykket kampanje for å få flere til å bruke stemmeretten sin. Gjennom informasjon på flere språk, direktesendinger av debatter, seminarer og intervjuer ga Radio Latin-Amerika et viktig bidrag til arbeidet for å skape et levende demokrati.»