UiO kan få utdanne imamer

0Shares

Nylig ble religion opprettet som et tverrfakultært fagområde ved UiO, skriver avisen. Om det skal utdannes religiøse ledere er imidlertid fremdeles uklart. Fordi de religiøse lederne har en så sentral rolle i trossamfunnene, er ikke alle trossamfunn nødvendigvis udelt positive til å overlate utdanningen til utenforstående institusjoner.

Shoaib Sultan er generalsekretær i Islamsk Råd Norge og tror at utvidelsen av islamske studier ved universitetet på sikt vil være et godt integreringstiltak.

– Det vil være veldig heldig for både det norske muslimske miljøet og også for forståelsen av islam i Norge, sier han.

Han mener Universitetet ikke vil kunne gi en fullstendig imam-utdanning, fordi det finnes ulike trossamfunn.

– Men bredere og mer dyptgående studier om islam, både for muslimer og ikke-muslimer, er med på å danne et fundament for noe som kan bli deler av en mulig imamutdannelse. Det vil likevel være et problem å skulle velge hvilken av de muslimske retningene man skulle lage en utdannelse for, sier han til avisen.

Trygve Wyller, dekan ved TF, er positiv til bredere religionsutdanninger ved universitetet. Han mener en økt akademisering av religion er nyttig for religionsutviklingen.

– Kristendommen har de siste to hundre årene vært gjenstand for en akademisk forskning som stiller spørsmål ved tolkningene av religionen i praksis, sier Wyller.

Hans Bertil Voll ved Buddhistisk Diamantvei Senter i Oslo er også positiv, men understreker at han ikke uttaler seg på vegne av trossamfunnet, men som privatperson.

Han legger til at det å studere er viktig for mange buddhister, og også er avgjørende for en god buddhistisk leder. Han ser ikke bort ifra at det ville være interessant dersom UiO kunne tilby mer utdannelse som var relevant for en buddhistisk leder i Norge.