Tilskudd til minoritetsspråklige reduseres med 33 prosent

0Shares

Regjeringen foreslår å redusere posten fra 1 487 000 kr til 987 00 kr fordi det er færre publikasjoner i ordningen. Dette er en reduksjon på 500 000 kr. Tre publikasjoner har gått ut av ordningen i 2007, i følge statsbudsjettet.