Rasisme i media

0Shares

Mediene avspeiler i liten grad Norge som et samfunn med borgere av ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn. Med unntak av kriminalitet og sport, opptrer personer med innvandrerbakgrunn sjelden som aktører eller kilder i stoff som ikke handler spesifikt om innvandrerspørsmål. Dette er en av hovedkonklusjonene i en undersøkelse av norske mediers innvandrerdekning.