Holocaust i Norge

0Shares

Kunngjøring om stempling av legitimasjonskort som tilhører jøder av 20. januar 1942 var det viktigste anti-jødiske tiltaket før massearrestasjonene ble innledet i oktober 1942.

Først og fremst åpnet J-stemplingen for en systematisk registrering av den jødiske minoriteten i Norge, basert på en definisjon av begrepet jøde. Slik sett ble registreringen et livsfarlig våpen i overgripernes hender. Den dannet grunnlaget for massearrestasjonene senere samme år.