Nynazisme

0Shares

Selv om oppslutningen i valg til tider har vært lav, er nynazistiske grupper stadig aktive, bl.a. i Tyskland. Agitasjonen er særlig rettet mot fremmedarbeidere og flyktninger. Lignende grupperinger finnes i de fleste vesteurpeiske land, og har også gjort seg gjeldende i Norge, bl.a. ved organisasjonen Norsk Front, fra 1980 kalt Nasjonalt Folkeparti. Den store arbeidsløsheten på begynnelsen av 1990-tallet ga nytt liv til slike grupper.

En omfattende empirisk studie av konflikter mellom ungdomsgrupper og gjenger i Kristiansand, viser at de fleste aktive deltakerne i nynazistmiljøet har vært utsatt for risikofaktorer som øker sjansen for å begå kriminelle og voldelige handlinger.

Fredag 26 januar 2001 blir unggutten Benjamin Hermansen stukket ned og drept på Holmlia i Oslo. Bare få timer senere har politiet fengslet og anklaget fem ungdommer fra det nynazistiske miljøet i Oslo for drapet.

Politiet er sikre på at gjerningspersonene er å finne i miljøet rundt Bootboys. Hele Norge er i sjokk over det som høyst sannsynlig er et rasistisk motivert drap.