Innvandring og innvandrere

0Shares

I publikasjonen fra SSB “Statistiske analyser: Innvandring og innvandrere 2002” presenteres et faktagrunnlag. Statistisk sentralbyrå viser hvordan tallet på innvandrere har endret seg over tid, og beskriver sentrale aspekter ved innvandreres levekår, som utdanning, deltakelse på arbeidsmarkedet og inntekt.