Begrepsbruken om innvandrer

0Shares

I Statistisk sentralbyrås statistikk tilsvarer dette “førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn». Barn av innvandrere, født i Norge, faller utenfor denne definisjonen. De er imidlertid en undergruppe av kategorien personer med innvandrerbakgrunn eller personer av etniske minoritetsbakgrunn.

Etnisk minoritet: Av gresk ethnos= folk, “som er spesielt for en rase eller et folkeslag”. Etnisk kan brukes i sammenstillinger av ord når denne siden av menneskers bakgrunn er interessant.