Regjeringens integreringspolitikk

0Shares

Rask og god bosetting av flyktninger skal danne grunnlag for et aktivt liv i trygge omgivelser. Arbeidet med å utvikle et samordnet kvalifiseringstilbud for nyankomne innvandrere med tanke på deltakelse i ordinær utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv er prioritert.