ANNONSØRINNHOLD

Krav for at du skal få låne penger med forbrukslån

ANNONSØRINNHOLDNår du søker om et forbrukslån vil banken alltid foreta en kredittvurdering. Vurderingen brukes til å bestemme om du får låne, hvor mye du kan låne, og hvilke renter du får. Her er faktorene du bør kjenne til.

 

Minstekravene til alder, inntekt og skatteplikt

Samtlige norske banker krever at søkeren er enten norsk statsborger eller skattepliktig i Norge. Utenlandske statsborgere må ha norsk d-nummer (i stedet for fødselsnummer), med minst 3 års ligningshistorikk.

 

Når det gjelder alder og inntekt er de laveste kravene at søkeren er 18 år, og har fast inntekt. Variasjonene er ikke så store på disse to punktene. De strengeste bankene har aldersgrense på 25 år, og inntektsgrense på 250 000 kroner per år.

 

Merk deg at inntekten din og betalingsevnen vil innvirke på hvor stort lån du kan få. Det samme gjelder rentenivået, noe vi drøfter i nærmere detalj nedenfor.

Betalingsanmerkninger er ekskluderende

Så godt som alle banker avviser deg automatisk om du står registrert med en betalingsanmerkning. Unntakene er noen få finansieringsselskap som tilbyr lån i slike tilfeller, men da må du stille med sikkerhet. Som sikkerhet aksepteres pant i fast eiendom, og fortrinnsvis en bolig du eier selv.

 

Betalingsanmerkninger oppstår når man ikke betaler et finansielt krav. Det kan være alt fra misligholdte forbrukslån til en ubetalt telefonregning. Slike anmerkninger skal slettes fra registeret så fort du har gjort opp kravet.

Dette betyr kredittscoren din

Kredittscore regnes ut av såkalte kredittopplysningsbyråer. To eksempler på slike selskap er Experian og Bisnode. Vanligvis går skalaen for kredittscore fra null til hundre, der hundre tilsier at du er meget kredittverdig. Har du kredittscore under 10, vil de fleste banker avslå søknaden om lån. Gjennomsnittsøkeren har en score på mellom 50 og 60.

 

Kredittscoren innvirker også på rentetilbudene du får. De billigste forbrukslånene går dermed til de som har best score. Dette fordi bankene anser det som lavere risiko for mislighold når søkeren har høy score, og dermed anses som mer kredittverdig.

Kravene fra Finanstilsynet

Bankenes utlånspolicy er regulert av Finanstilsynet, og i 2019 kom det nye retningslinjer som bankene plikter å forholde seg til. Retningslinjene er mange, og til tider kompliserte, men de viktigste som gjelder forbrukslån er følgende:

 

  • Låntakeren skal ikke ha en total gjeld som overstiger fem ganger årsinntekten.

  • Låntakeren skal ha betalingsevne til å tåle en renteøkning (på samlet gjeld) på minst 5%.

  • Det skal tas hensyn til låntakerens behov for livsopphold.

  • Forbrukslån skal ikke ha lengre nedbetalingstid enn fem år, med mindre lånet brukes til refinansiering.

  • Lån til refinansiering kan ha nedbetalingstid på inntil 15 år.

 

Når det kommer til utbetalingstiden på forbrukslån, vil det også ha mye å si om du bruker Bank-ID. For å få svar den dagen du søker om forbrukslån er det viktig at du signerer elektronisk på nett.

De fleste banker som tilbyr forbrukslån gir deg svaret innen 24 timer på søknaden skriver Billligeforbrukslån.no, men det forutsetter at du signerer med elektronisk brikke.

Gjeldsregisteret

I løpet av 2019 vil det etableres to gjeldsregistre i Norge. Når disse er på plass vil registrene tas i bruk blant annet av bankene som tilbyr forbrukslån og kreditter av ymse slag. Dermed blir det heldigvis vanskeligere å opparbeide seg forbruksgjeld som ikke er håndterbar.

 

Per i dag kan du nemlig ta opp et forbrukslån hos flere banker samtidig, uten at disse har mulighet til å kommunisere direkte med hverandre. Enda den store majoriteten av søkere opptrer ærlig og redelig, har flere fått innvilget gjeld som de egentlig ikke har krav på.

Uten et gjeldsregister er det heller ikke mulig for forbruksbankene å overholde retningslinjene fra Finanstilsynet.

Noe av tallmaterialet er hentet fra: www.billigeforbrukslån.no

Eksempel på rentekostnad: Lånebeløp 75.000,-, med 5 års nedbetalingstid. Eff. rente 16,08%, Gebyrer & Renter 32.048,-, Totalt å betale tilbake 107.048,-.