Nyttig bok om flyktninger i eksil

0Shares

Sverre Varvin har i mange år jobbet med flyktninger og forsket på alvorlig traumatisering, ved Psykososialt senter for flyktninger ved Universitetet i Oslo.

Boka er ikke primært en lærebok i behandling, og Varvin kommer heller ikke inn på organiseringen av behandlingen. Han vil formidle hvordan det føles å være på flukt og leve i eksil. Han gjør dette ved å bruke flere konkrete eksempler fra psykoterapier, og han beskriver enkeltpersoners bakgrunn. Varvin vil få leserne til å se enkeltindividet, ikke flyktninger som gruppe, og mener at »flyktningen» ikke finnes. Alle har sin personlige historie.

– Jeg vil hjelpe folk til å forstå hva det vil si å gå gjennom prosessen med å etablere seg i et nytt samfunn. I arbeidet har jeg også tenkt på at boka skal kunne leses av dem som har vært utsatt for tortur, sier Varvin til Kommunal Rapport.