Bok om hijab i Norge

0Shares

Det er det norske forskningssamfunnet, representert ved professor Thomas Hylland Eriksen, Kari Vogt, Berit Thorbjørnsrud, Lucy Smith og Tore Lindholm, som uttaler seg i boken som er redigert av Njål Høstmælingen.

– Jeg tror at en bok av denne typen også er viktig som utgangspunkt for diskusjoner om religionsfrihet i forhold til islam. I en slik sammenheng kan spørsmål om rituell slakting av dyr komme opp, problemet med jenter og gutter i samme klasse, kristendomsfagets dominerende stilling, arrangerte ekteskap – for bare å nevne noen viktige temaer. Da kan «Hijab i Norge» bli en viktig plattform for debatt. Vi har ingen lignende bøker. Jeg synes også vi ser en større interesse for en religion som er skarpere i kantene, og mye som tyder på at flere ønsker å uttrykke sin religiøsitet, sier Høstmælingen.

— Bør muslimske kvinner i Norge få velge om de vil bruke hijab eller ikke?

— Naturligvis bør de det. De må selv få bestemme. Det bør heller ikke bli forbud på norske skoler mot slør. Det vil bare gå utover de jentene som blir tvunget til å bruke skaut hjemme. Jenter som er i en tvangssituasjon vil da bli støtt enda lenger ut — ved at de ikke får utdannelse. Vi må sørge for at de får utdannelse slik at de senere i livet kan ta valg på et friere grunnlag, mener Thorbjørnsrud.