Indias historie med Pakistan og Bangladesh

0Shares

Vi begynner flere tusen år f.Kr., med de særpregete sivilisasjonene i Indus-dalen, og følger historien via de store klassiske rikene og mange smårikene i indisk middelalder (600 til 1200 e.Kr.). Denne tiden var preget av religiøs utvikling og av en bred kulturell påvirkning på omverdenen gjennom handel og misjonsvirksomhet.

Forfatterne viser hvordan muslimske herskeres erobring og etablering i Nord-India fra år 1000 – som også førte til nær og gjensidig kontakt med den arabiske og islamske sivilisasjonen – representerte en milepæl i indisk historie. Muslimene etablerte store og rike sultanater i Nord- og Sentral-India, og mogulenes rike fra 1500-tallet fremstår som denne periodens storhetstid, karakterisert av veldig rikdom og forfinede kulturelle og arkitektoniske uttrykk, samtidig med fortsatt erobring.

Siste del av boken tar for seg europeernes komme til India o g hvordan India etter hvert ble lagt under den britiske kronen. Britenes politiske dominans varte fram til 1947. India ble deretter avkolonisert og delt i to – India og Pakistan i 1947 – og senere i tre – Bangladesh i 1971. Forfatterne viser hvordan disse landenes utvikling fram til i dag i stor grad har vært preget nettopp av møtet med europeisk kultur. De tre landene fremstår i dag som typiske eksempler på land i den tredje verden, med på den ene siden politikk preget av nasjonalisme og identitetssøken, og partier og statsinstitusjoner som formes mellom vestlige idealer og sørasiatiske realiteter på den andre.

Forfatterne formidler stoffet på en spennende måte og gjør boken til interessant lesning både for studenter og for alle historieinteresserte, som ønsker å forstå mer av Indias historie og dermed få bedre innsikt i sørasiatisk politikk i dag.

Kilde: Cappelen