Flerkulturell skole

0Shares

«Flerkulturell» er bare fornavnet i det vesle klasserommet på Nygård skole. På pultene sitter barn fra så forskjellige land som Liberia, Polen, Portugal, Spania og Irak. Noen elever har gått her bare noen uker, andre i et halvt år, skriver Bergens Tidende.


Elevene her inne er barn av EU-borgere og flyktninger, utenlandske studenter og innvandrere. Nygård er deres første møte med en norsk skole, og her går de i et år før de begynner på «hjemmeskolen».

På Nygård får de både norskundervisning og fagopplæring på morsmålet. At elever fra alle bydeler går på én og samme skole i Bergen, gjør det enklere å organisere undervisningen.

Nygård har lang erfaring med tospråklig opplæring for minoriteter, og er en av tre skoler i Bergen og Fjell som er utpekt som såkalte fokusskoler. Det betyr at de skal samarbeide med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.