Flau over de hvite

0Shares

Folkets Hus i Oslo summer av høylytte diskusjoner blant 250 delegater på Handel og Kontors landsmøte. Men de fleste ansiktene i salen er hvite, og praten går på kjente norske dialekter. Bare fire av delegatene har innvandrerbakgrunn.

— Det er litt flaut. Vi har en stor jobb å gjøre, mener landsmøtedeltaker Kathrin Røssum fra Gjøvik.

Integrering er blitt et stridsspørsmål på landsmøtet. Røssum vil at Handel og Kontor skal bli en pådriver for integrering i LO.

Det er en langt større andel av unge innvandrere som jobber innenfor handel, enn det som er gjennomsnittet for alle arbeidstakere.

Nesten en av fire 2. generasjons innvandrere jobber innenfor handelen. Det er tre ganger så mange som gjennomsnittet for hele landet. Når det gjelder kontoransatte, er andelen blant alle innvandrere omtrent like stor som andelen av etnisk norske.