Innvandrerbarn har hull i tennene

0Shares

– Det er i dag flere med innvandrerbakgrunn i Oslo. De har erfaringsmessig vesentlig dårligere tannhelse, spesielt småbarna, sier Helge Bakkan, ass. direktør i Tannhelsetjenesten Oslo FK til VG.

Småtannprosjektet har tatt for seg akkurat denne problemstillingen. De har kartlagt tannhelsen hos tre- og femåringer i Oslo. I 2002 kom de første resultatene.

Småtannprosjektet viste at blant femåringene som ble undersøkt, var det 53 prosent med vestlig bakgrunn som ikke hadde hull, mens blant dem med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn var det bare 11 prosent.