Kulturdepartementet ansetter få innvandrere

0Shares

Kulturdepartementet har vært dårligst i klassen både når det gjaldt å kalle innvandrere inn til intervju og til ansettelser. Av 83 søkere med innvandrerbakgrunn ble ni kalt inn til intervju, mens bare én fikk jobb.

Til sammenligning har 11 departement utlyst 5807 stillinger. 8347 innvandrere har vært blant søkerne, 1111 har blitt kalt inn til intervju og 412 er blitt tilbudt jobb.

Dette viser tall NRK har hentet inn.

– Departementene er jo veldig skriftlige i sin arbeidsform og alt skal være korrekt. Og særlig i et Kulturdepartement, som forvalter loven om målbruken i staten, må alt være riktig både på nynorsk og bokbål, sier Leif Banggren, avdelingsdirektør i Kulturdepartementet.

Departementene har hatt en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, som er et toårig prøveprosjekt fra juni 2002 til juni 2004. Et av virkemidlene var å kalle inn minst én søker med innvandrerbakgrunn til intervju ved tilsettinger.