E-signaturen kommer

- Vi må ha en elektronisk legitimasjon. En legitimasjon sikrer at bare du får tilgang til offentlig sektors informasjon om deg.
På lett norsk
Latest posts by På lett norsk (see all)

Det offentlige kan samtidig være trygg på at det ikke er noen andre enn deg som sitter i den andre enden, når du digitalt inngår avtaler, sier Moderniseringsminister Morten Meyer.
Se for deg en borgerportal hvor du får tilgang til alle opplysningene om ditt forhold til det offentlige. Hvor du kan sjekke pensjonspoengene dine, eller se hvor lang ventetid det er på ryggoperasjonen du har søkt på. En borgerportal som gir deg mulighet til å fylle ut søknader på skjermen og sende dem av gårde med et klikk.
Det er dette Morten Meyer ønsker seg, men før det kan bli en realitet må vi få e-signatur på plass.
Man har lenge jobbet med e-signaturer i Norge. Men før man kan slippe e-signaturene på markedet, er det mye som må på plass. Blant annet har staten og norske kommuner i fellesskap, satt strenge krav til hvordan e-signaturer som skal brukes på myndighetenes nettsider skal være. De har kommet fram til at e-signaturer på offentlige dokumenter kan ha to ulike sikkerhetsnivåer; standard og høyt sikkerhetsnivå. Høyt sikkerhetsnivå kreves på offentlige dokumenter med sensitive opplysninger, og innebærer at e-signaturen er såkalt kvalifisert.
– For å unngå uro på begge sider ved en elektronisk avtaleinngåelse, har vi lagt stor vekt på arbeidet med gode signaturløsninger. Uten e-signatur på plass, vil det være begrenset hva offentlig sektor kan tilby borgerne av digitale tjenester.

Kilde: forbrukerportalen.no