Ny læreplan i KRL

På lett norsk
Latest posts by På lett norsk (see all)

Den nye læreplanen understreker at Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever. Undervisningen skal gi kunnskap og forståelse om religioner, livssyn, filosofi og etikk. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller religionsutøvelse, i følge departementet.
Det legges vekt på å gi en kvalitativt likeverdig behandling av kristendommen, de andre verdensreligionene og livssyn.
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er et allmenndannende fag som skal gi rom for dialog tilpasset de ulike alderstrinn. Faget skal fremme toleranse og respekt og være en møteplass for elever med ulik bakgrunn.

Les mer på: www.KRLnett.no