Tempelfesten

Tempelfester er tiden for å be, men også for forelskelse, sosialt samvær, konflikt og forsoning.

Juni til august er månedene for tempelseremonier. Disse feiringene samler hele byen eller landsbyen og feires i stor skala.
Majoriteten på den nordlige delen av Sri Lanka er hinduer, og hver eneste by og landsby har flere templer. Veerakathi Vinayagar er navnet på tempelet som ligger i landsbyen Kalvayal. Tempelet er nylig rehabilitert etter ødeleggelsene under krigen, og den årlige feiringen fant sted 16.-25. juli i år.
Musikk, bjeller og tempelklokker skaper lyder som kan høres på lang avstand. Moderne høyttaleranlegg i tillegg gjør at hele landsbyen kan høre det hele. Kvinner kler seg i fine klær, mens menn må ta av seg på overkroppen. Kvinner og menn sitter på separate steder i lokalet.

Sosial arena
– På Sri Lanka representerer tempelet en viktig sosial arena i samfunnet. Det er her lokalbefolkningen samles, og det gjelder begge kjønn i alle aldre, sier sosiologen Prabhadevi Ganesh. Hun er en av få på det nordlige Sri Lanka som er utdannet sosiolog.
For barna er tempelet en arena for lek og moro, og det er her de møter andre barn enn skolekameratene. For kvinnene er disse tempelfestene viktige. Ikke bare fordi man høre sladder, men det er her man kan vise fram sariene sine (klesdrakt for kvinner) og ta på gullkjeder, ringer og gullarmbånd som de fleste har.
– For unge mennesker er disse festene tiden for å sjekke opp noen. Fordi en del av barn og ungdom i Kalvayal går på kjønnsdelte skoler, er tempelfester et sted de har mulighet til å glo på det motsatte kjønnet, forklarer Ganesh.
Tempel er også arena for uenigheter og konflikter, men også et sted for forsoning.
– Det er ikke uvanlig at når slekta bor i samme landsby at det oppstår familie- eller interessekonflikter. Det kan være uenighet som hvem som skal gjøre hva i tempelet eller utenfor tempelet, eller på andre områder. Man kutter kanskje ut kontakten, men når man igjen møtes på tempelet er det mulighet for å skvære opp, forteller sosiologen.
Med datamaskiners inntog får nå templer mindre og mindre betydning som sosial arena. Mennesker som aldri har hatt tv, video eller stereoanlegg, løser behovet ved å kjøpe en pc som åpner for å se filmer på Video CD, som lett lar seg kopiere og distribuere billig. Selv her på Kalvayal begynner folk å endre vaner, sier Ganesh.
Hun peker også på at krigen på Sri Lanka som har tvunget mange til å bli internt fordrevne flyktninger har gjort dem i stand til å bli kjent med mennesker utenfor landsbyen sin.
– Før var man kanskje mer opptatt av kastesystemet og om det å være “ren”. Nå kan jeg se at en rekke intolerante holdninger visner bort, sier hun.

Økonomisk institusjon
Templene er også økonomiske institusjoner. Tempelgjestene gir almisser som kan variere fra noen rupier til flere hundre tusen rupier. Ettersom flere og flere har utvandret seg til vestlige land, er det en rekke templer som har mottatt store beløp fra vestlige utvandrere og deres slekt. “Gi til Gud, og Gud vil gi deg ti ganger tilbake”, er noe som kan høres ofte.
Enkelte templer bruker inntektene til humanitære og samfunnsnyttige formål. Thalayadi Amman Kovil, et tempel for en kvinnelig Gud, startet nylig med å gi gratis datakurs til de som er under fattigdomsgrensen. Andre templer driver med barnehjem, bibliotek eller tilbyr kurs i hinduisme.

Tro og overtro
Noen tror de blir helbredet for sykdommer om de tror nok på Gud. Andre tror sykdommer er Guds straff for noe de har gjort i dette eller i det tidligere livet.
Noen tilbyr også svart magi. En som tilbyr slike tjenester klarer ved hjelp av “mantra” å få til ting, også onde ting. Noen vil bli sammen med den de er forelsket i, mens andre vil gjøre onde ting mot fienden sin.
Selv presidenten i landet tror på svart magi ved at hun har forbudt dette ved lov.
Flere personer som Utrop var i kontakt med forklarer hva svart magi kunne gjøre og viser til eksempler på hendelser i byen.
– Hinduismen trenger modernisering, sier Ganesh. – Dette er en svært gammel religion, men gir fortsatt grobunn til kastesystemet og overtro.