Tvangsekteskap i ferien

Tradisjonen med arrangerte ekteskap under større eller mindre grad av tvang eksisterer i Norge. Arrangert ekteskap er en gammel tradisjon som fortsatt er utbredt i deler av Asia, Afrika, Midtøsten, og i europeiske land som Makedonia, Albania og Kosovo.

Arrangert ekteskap
Arrangert ekteskap går ut på at foreldre spiller en sentral rolle i å finne ektefelle til barna sine. Arrangert ekteskap er ikke forbudt ved lov i Norge.

Tvangsekteskap
Tvangsekteskap er derimot forbudt. Det går ut på at foreldre utsetter barna for mer eller mindre press til å gifte seg med en gutt/jente de selv har valgt. Tvangsekteskap strider mot Koranen, ettersom begge parter skal gi sitt samtykke. Men hvis en jente verken svarer ja eller nei, skal hennes taushet tolkes som et samtykke? Ja, vil mange mene. Hvis jentas taushet skyldes at hun er redd for å si nei til ekteskapet, vil dette i Norge kalles for tvangsekteskap.

Noen fakta om
tvangsekteskap
• Etter norsk lov er det forbudt å tvinge noen til å gifte seg
• Å tvinge noen til ekteskap kan medføre fengselsstraff opp til tre år.
• Å reise til hjemlandet med barna for å tvinge dem til å gifte seg er forbudt etter norsk lov.
• Et ekteskap som har blitt gjennomført med bruk av tvang kan ugyldiggjøres, jfr Ekteskapsloven § 16.
• Ingen religion aksepterer tvangsekteskap.
• Nesten alle land i verden har skrevet under på FNkonvensjoner som forbyr tvangsekteskap.

Hva betyr det å tvinge noen inn i ekteskap?
• Tvangsekteskap er når noen må gifte seg mot sin vilje.
• Dersom barna ikke ønsker å gifte seg er det tvangsekteskap.
• Dersom barna selv ikke får avgjøre om de vil gifte seg er
det tvangsekteskap.

“Fysisk eller psykisk tvang skal ikke anvendes for å få den ene eller begge parter til å inngå ekteskap. Dette betyr at foreldrene står fritt til å foreslå ekteskap, så lenge partene står fritt til å akseptere familiens ekteskapskandidat eller ikke” (sitat fra Handlingsplan mot tvangsekteskap, BFD 1998).

(Kilde: SEIF)