Kan ikke kreve betaling av umyndige

På lett norsk
Latest posts by På lett norsk (see all)

Det påpeker Forbrukerombudet i et brev til Bonnier kundeservice. Bakgrunnen er en klage Ombudet har mottatt, der klager reagerer på at hans datter på 13 år fikk tilsendt heftet “digital foto” inkludert CD/DVD fra Bonnier med krav om betaling.
Forbrukerombudet viser til vergemålslovens bestemmelser, og påpeker at ettersom klagers datter er umyndig ville en eventuell avtale inngått med henne uansett være ugyldig. Det er avtalemotparten sin risiko og ansvar å forsikre seg om at den de inngår avtaler med er myndig.
Forbrukerombudet viser også til markedsføringsloven § 2a som gjelder negativt salg, og som forbyr næringsdrivende å:
– kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale.
– levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale.
Det framgår av denne bestemmelsen at mottaker ikke er forpliktet til å betale for en slik leveranse.

(Kilde: Forbrukerombudet)