Syndebukker

Author Recent Posts Leder Latest posts by Leder (see all) Kulturminister etterlater ingen minnesmerker - 10.06.2009 Tamilene er klare for demokrati - 11.05.2009 Derfor har Norge et ansvar - 05.05.2009 Moskebråket i kjølvannet av striden om Muhammed-tegningene fører til mer fremmedhat og økt oppslutning om FrP, kan vi lese om i avisene. Aviskommentatorer påpeker hvor […]

Moskebråket i kjølvannet av striden om Muhammed-tegningene fører til mer fremmedhat og økt oppslutning om FrP, kan vi lese om i avisene. Aviskommentatorer påpeker hvor patetisk måten konflikten arter seg på er, og at dette er det siste muslimer trengte.

Analytikere peker på at her er det snakk om kontroll, makt, posisjon og penger. Ja, det er det uten tvil. Men fenomenet er ikke noe som er særegent for muslimer eller pakistanere. Liknende konflikter har også funnet sted f. eks blant hindumenighetene. Ikke bare flere steder i Norge, men også i utlandet. Og her har det også vært håndgemeng, men enkelte menigheter har vært flinke til å skjule problemene eller å mekle fram løsninger raskt.

Å ty til voldelige aksjoner i Guds navn er patetisk. Like patetisk som Knutby-pastoren som utnyttet en jente seksuelt i Guds navn. Moskebråket i Oslo er ingen enkelt handling, man må gå dypere for å forstå hvorfor dette skjer. I hjemlandet er det lange tradisjoner for valg av imam eller hinduprest eller hvem det nå skal være. Det finnes aksepterte regler og strukturer for organisering av en moske eller tempel. Men når man kommer til et nytt land oppstår det nye ufordringer, ny strukturer og organisasjon å forholde seg til. Og så kommer jo statstilskudd i bildet også. Og ikke nok med det, er det også noe nytt at nå må man forholde seg til flere etniske grupper som er tilknyttet menigheten fordi de har samme religion.

Sogndal er stedet der Arve Beheim Karlsen ble drept fordi han var mørk i huden. Etter hendelsen var det noen fakkeltog her og der, og etter et par måneder var saken glemt. I oktober i 2004 tok somalisk asylsøker livet av den etnisk norske 19 år gamle jenta som gikk på Sogndal folkehøyskole. I følge leder ved asylmottaket bredde det seg et sinne mot asylsøkere og innvandrere i Sogndal i tiden etter drapet. Nylig meldte NRK at innvandrere og asylsøkere ønsker seg vekk fra Sogndal på grunn av rasisme. Det gikk så langt som at enkelte ble kastet stein på når de gikk på gata. Altså mer enn ett år etter drapet på den norske jenta, beskyldes fortsatt innvandrere og asylsøkere.

Litt tilbake til det med økning av fremmedhat og tilslutning til FrP. Poenget er at så fort en innvandrer eller en etnisk gruppe er involvert i noe negativt, så øker fremmedhat og tilslutning til FrP. Hvem skal vi skylde på, media eller mannen i gata?