Vær kritisk til private skoler

0Shares

Flere og flere velger å kjøpe utdannelse fra private aktører. Utvalget av utdanningstilbud er enormt, og avgjørelsen om hvilket studium som velges vil ha stor betydning for fremtidige arbeidsmuligheter. Vær kritisk til utdanningstilbudet du velger, råder Forbrukerrådet.
I utdanningsmarkedet blir kommende studenter bombardert med et virvar utdanningstilbud med fjonge titler. Her bør man holde tunga rett i munnen og stille kritiske spørsmål, mener Forbrukerrådet.
– Målet for en utdannelse er å bli attraktiv på jobbmarket. Derfor er viktig å få på det rene hvilken grad du oppnår etter endt studium. Sjekk også om tittelen du får betyr noe. Det er lett å bli blendet av fancy og konstruerte titler, sier underdirektør i Forbrukerrådet Helene Falch.
Like viktig er det å vite hvor mye undervisning du får.
– Når du skal velge mellom forskjellige undervisningssteder, kan det være lurt å spørre om hvor mye oppfølging du får i utdanningstiden. Mange undervisningssteder baserer seg på utstrakt selvstudium, mens andre satser tettere opplegg med hyppige kollokvier og mer individualiserte løsninger, sier Falch.

Sjekk akkreditering
Mange privateide undervisningstilbud er akkreditert, dvs. godkjent av NOKUT etter fagskoleloven eller lov om universiteter og høgskoler.
– Dersom et undervisningssted er akkreditert, viser det at et nøytralt organ har kontrollert viktige faktorer som undervisningsplaner og vedtekter. Dette kan gi deg en god indikasjon på hva slags tilbud du får som elev eller student, sier Falch.

Avbrudd – dyrt
Av og til hender det at utdanningsløpet ikke lar seg gjennomføre, fordi det ikke passer eller fordi sykdom eller andre personlige forhold kommer i veien.
– Mange blir overrasket over krav om skolepenger ut utdanningsåret eller – perioden, selv om du slutter før tiden. Her er det viktig å sjekke vilkårene før du inngår avtalen. Kravene skolen ønsker å gjøre gjeldende, må komme klart frem før avtalen inngås med undervisningsstedet, sier Falch.

Klag på dårlig
utdanning
Dersom det oppstår problemer under utdanningen, vil dette kunne ha mye å si både økonomisk og kompetansemessig.
– Forbrukerrådet ser at elever/studenter møter unødvendige problemer når de ønsker å klage. En klage skal registreres mottatt, og den skal besvares innen kort tid. Forbrukerrådet mener undervisningsstedet må ha velfungerende klageordninger for saker som ikke blir løst mellom forbruker og lærer eller administrasjonen på skolen, avslutter Helene Falch.

(Kilde: Forbrukerrådet)