Norske nordmenn, innvandrere og andre norskinger

Hvem som kan kalle seg nordmann og hvem som betegnes som innvandrer er på mange måter to sider av samme sak. I oktober og november i år har en e-post fra Språkrådet til tidsskriftet Ny Tid skapt bred debatt. Språkrådet har på nytt blandet seg inn i språkpolitikken med alle sine tilgrisede herligheter. En livlig debatt og massive krav fra omgivelsene førte til slutt til at direktør i Språkrådet, Sylfest Lomheim, offentlig måtte legge seg flat for at det ikke skal trekkes likhetstegn mellom begrepene nordmann og etnisk nordmann. Det tok lang tid før Språkrådet forsto at deres uttalelse både var politisk og representerte en bestemt holdning.

Kjøp abonnement eller logg inn for å lese videre!

Tidligere abonnenter: Hvis du er abonnent fra før bruker du epostadressen som brukernavn. Passordet er: utrop

Nye abonnenter: Du bruker passord og brukernavn som du registrerte abonnementet med for å logge inn.