Tayyab Choudri

Nylig ble Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG) tildelt årets OXLO-pris. Nettverkskoordinator Tayyab Choudri mener det er vel fortjent.

OXLO står for Oslo Extra Large, og er Oslo kommunes langsiktige holdningskampanje mot rasisme og fordommer.

Gratulerer med årets OXLO-pris. Hvorfor har dere fått prisen?

Spør dem – det er de som har gitt den (latter). Neida, det er for innsatsen for alle årene vi har arbeidet. Jeg startet jo nettverket i 1994, og jeg følte at det var på tide at noen setter pris på det arbeidet vi gjør. Jeg føler at vi har gjort en stor innsats for at Oslo skal bli en flerkulturell by mot fordommer og rasisme.

Hva gjør IHSG?

Vi jobber med holdningsskapende arbeid der målgruppen er minoriteter i Norge. Vi er først og fremst et rådgivingsorgan der forebygging og kunnskapsformidling til minoritetsbefolkningen og norske myndigheter er våre viktigste oppgaver. Vi er en av de få organisasjonene i landet med minoritetsbakgrunn som driver frivillig arbeid som setter fokus på minoritetsutfordringer.

Ingen i nettverket jobber fulltid. Selv jobber jeg nesten fulltid, delvis frivillig og delvis lønnet, det er ikke mye å hente økonomisk i organisasjonen. Som Henrik Ibsen sa da noen spurte hvor mye han jobbet: Jeg jobber bare 5 timer, sa Ibsen. Det er lite i forhold til andre, sa han som spurte. Jeg jobber 24 timer i hodet mitt, forklarte så Ibsen. Det er det samme med meg; jeg jobber hele tida. Jeg jobber til og med når jeg sover.

Hvorfor ble IHSG opprettet?

Organisasjonen ble opprettet etter en levekårsundersøkelse i 1994, som viste store mangler i minoritetsbefolkningens levekår.

OXLO-prisen var på 50 000 kroner. Hva skal dere bruke pengene på?

Pengene kommer til å gå til et godt formål, muligens barn og kvinner. Jeg vet ikke enda, det skal bestemmes på neste styremøte.

Hva driver deg?

Mennesker. Jeg har levd et liv på godt og vondt, og da er det viktig å være sammen med mennesker. Mennesker gir inspirasjon, og det er motiverende å jobbe som et lag med et felles mål. Mest av alt driver det meg å få til det jeg brenner for.

Får du til det du brenner for da?

Jeg føler at jeg får det til av og til. Blant annet er en av festivalene vi arrangerer for ungdom blitt en fast ordning. Det er en stor drivkraft fordi ungdommene selv er med og arrangerer. De er med, og da vet jeg at noen kommer til å drive organisasjonen etter oss. Personlig ble jeg invitert til kronprinsen og prinsessen på gjestebud. Det er inspirerende – det viser at arbeidet vi gjør blir tatt seriøst.

Hva føler du at dere har oppnådd?

Det vi har oppnådd sammen er mye og har skapt ringvirkninger. Det er vanskelig å sette fingeren på hva vi har oppnådd fordi det er en pågående prosess, men jeg føler at vi har bidratt til å gjøre Oslo extra large. Du må skrive at det er på tide at IHSG får statstøtte slik at vi ikke går en usikker framtid i møte.
Vi må alltid kjempe om midlene
for hvert eneste år.