En amerikaner sine tanker om religion og inkludering

Han snakker om aksepten for og den gode integreringen av muslimske innbyggere i det amerikanske storsamfunnet. Mens jeg hadde gledet meg stort hvis ambassadørens syn var sant, har jeg andre tanker om muslimer i dagens amerikanske samfunn.
For bare noen få år siden var det i min hjemby et samkjørt tiltak på gang for å hindre at en moské ble bygget. Organisasjoner, aviser og TV hevdet alle at lederne av den muslimske organisasjonen var ekstremister med bånd til Al-Qaeda. Disse påstandene viste seg i etterkant å handle om omstendigheter for årevis siden.

Den ene lederen hadde ikke vært i kontakt med Al-Qaeda på 15 år, og hadde siden den tid blitt anerkjent som en god muslimsk leder av president Clinton. Det samstemte forsøket på å hindre byggingen av en moské virker dermed som et resultat av en anti-muslimsk holding som gjorde seg gjeldende i hjembyen min.

I tillegg har muslimer i USA hatt vanskeligheter med å komme seg på banen politisk. Det var først ved det forrige nasjonalvalget at den første muslimen ble valgt inn i representantenes hus. Denne mannen, Keith Ellison, møtte mange angrep som omhandlet hans tilknyting til Islam, både under valgkampen og tiden som representant.
Det kanskje mest bemerkelsesverdige er at han ble angrepet for å ville bruke koranen istedenfor bibelen i hans private, uoffisielle edsavleggelse. En annen representant som jobbet i samme organ som Ellison, kalte beslutningen en trussel mot ”the values and beliefs traditional to the United States of America.” Ellison tok til slutt eden på koranen, men episoden viser fordommer som mange amerikanere føler overfor muslimer.

Men dette er bare individuelle historier. En undersøkelse fra Gallup i 2006, viste at 39 % av amerikanere sier at de har noen fordommer overfor muslimer når de snakker helt ærlig om saken. 22 % sa at de ikke ville ha en muslim som nabo, mens 14 % ikke ønsket en hindu, og 4 % ikke ville ha en jøde som nabo. 39 % sa at de ønsket at muslimer måtte bære et spesielt identifikasjonspapir som en måte å forhindre fremtidige terrorangrep mot USA.

Gallup-undersøkelsen viser således at det er mange som frykter muslimer i USA, og som ikke ønsker at de blir inkludert i samfunnet.

Jeg har sett diskriminering mot muslimer mange steder- i hjembyen min, i regjeringen og blant folk generelt i hjemlandet mitt. Mens jeg ønsker at ambassadørens uttalelse om det inkluderende amerikanske samfunnet en dag blir til virkelighet, er ikke dette noe jeg synes stemmer i dag.