Gamle sanger om igjen

Tonje Brustuen
Latest posts by Tonje Brustuen (see all)

Grunnen er at den svenske kunstneren Lars Vilks har laget en rekke tegninger som fremstiller profeten Muhammed med hundekropp.

Ikke overraskende følger protestene, både innenfor Sveriges grenser og fra iranske myndigheter. Foreløpig ikke i samme skala som forrige gang. Heldigvis.

Kunstneren forteller på sin blogg (vilks.net) om reaksjonene han har fått. Mange misforstår saken, skriver han. Spesielt vanlig er det at man ser selve tegningene som kunsten. Men det handler fint lite om tegningene, påpeker Vilks, og desto mer om mobil skulptur.

Videre skriver han at påstanden om at det ikke lenger fins grenser innenfor kunsten ikke er helt korrekt: -For eksempel har vi grensen mot islam. I kunstverdenen får man ikke utsette islam for krenkelser. Muslimene kan bli såret. Og terroristene kan oppføre seg på en (til en viss grad forståelig) men likevel utrivelig måte. Terroristene er for kunsten (som alltid heller til venstre) fiendens fiende. Og vestens stormakter kan utsettes for krenkelser ettersom vi har ytringsfrihet.

Religionshistoriker og forfatter Reza Aslan skrev i nettmagasinet Slate etter forrige omgang med karikaturdebatt: Den triste ironien er at muslimer som bruker vold kun forsterker stereotypene som tegningene er med på å underbygge. På samme måte bidrar det europeiske tilsvaret, det som sier at slike reaksjoner er bevis på at Islam ikke hører hjemme i Europa, til å forsterke stereotypien av europeere som aggressivt anti-islamske.

Det er denne holdningen som har ført til marginalisering av muslimer, som i sin tur har gitt grobunn for isolasjonisme og destruktiv atferd hos deler av den muslimske befolkningen i Europa, noe som igjen har forsterket europeiske fordommer mot islam. Dette har etterhvert blitt til en gordisk knute som nå er nærmest umulig å knytte opp, skriver Aslan.

Og dette er grunnen til at Reza Aslan sier han er opprørt over at slike karikaturer blir publisert. Ikke fordi de fornærmer hans profet eller religion, men fordi de undergraver arbeidet som så mange, både muslimer og ikke-muslimer, legger ned for å fremme forståelse og integrering, heller en hat og konflikt. Disse tegningene kommer som bestilt for de som preker ekstremisme. De fyrer opp under en “clash of civilizations”-mentalitet som setter øst opp mot vest som uforenlige motpoler.

Uansett hvor man stiller seg i spørsmålet om publisering av muhammedkarikaturer er greit eller ei, uansett hva man måtte mene om Vilks’ syn på tegningene som mindre sentrale enn den “mobile skulpturen” de deltar i, kan man jo kanskje si seg enig når kunstneren påpeker: -Den som i denne sammenheng er den store taperen, er under alle omstendigheter hunden. Har hunden buddhanatur?, avslutter Vilks, ganske sikkert med en freidig mine.

http://www.slate.com/id/2135661/ (Reza Aslan)